top of page

להתפלל זה אהבה

אין הבדל בין תפילה לאהבה. אנחנו לא יכולים לומר שאנחנו מתפללים, אלא שאנחנו לא אוהבים או שאנחנו אוהבים בלי צורך להתפלל, כי אין תפילה בלי אהבה ואין אהבה בלי תפילה - האם תרזה מכלכותה -

.

תפילה הנעימה לאלוהים היא זו שזורמת מלב שנמסר במילים פשוטות שמכירות בכוחו ובעליונותו.

.

אבל יש גם תפילה שבה מילים אינן נחוצות. זה מספיק רק להתמזג עם הבורא בהתבוננות והערצה.

.

התפלל לצרכי השכן זו דרך אוהבת לחלוק ולעסוק באלוהים גם בצער וגם בשמחה "... לצחוק עם אלה שצוחקים ומתאבלים עם הבוכים" (אל הרומים יב, טו).

.

אלוהים מחכה לתפילת אהבה כל יום!

.

להתפלל זה אהבה

.

אין הבדל בין תפילה לאהבה. אנחנו לא יכולים לומר שאנחנו מתפללים, אלא שאנחנו לא אוהבים או אוהבים בלי תפילה כי אין תפילה בלי אהבה ואין אהבה בלי תפילה - האם תרזה מכלכותה -

.

התפילה הנעימה לאלוהים היא זו שזורמת מלב שנכנע עם מילים פשוטות שמכירות בכוחו ובעליונותו.

.

אבל יש גם תפילה שבה מילים אינן נחוצות. מספיק להתמזג עם הבורא בהתבוננות והערצה.

.

התפילה לצרכי השכן ובשביל אחד היא דרך אוהבת לשתף ולהשתתף באלוהים בצער ובשמחה "שמחו עם השמחים, אבלו עם המתאבלים" (אל הרומים יב, טו).

.

אלוהים מחכה לתפילת אהבה כל יום!

.

Diapositiva5.JPG
bottom of page